Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - 1d_niem-ang
Nazwa oddziału

 1d_niem-ang

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  muzyka ,  plastyka ,  wiedza o społeczeństwie ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  fizyka ,  informatyka ,  wychowanie fizyczne

Przedmioty rozszerzone

język niemiecki

Dodatkowe wymagania

 Test sprawności fizycznej

Opis

Klasa o profilu sportowym - piłka koszykowa dziewcząt i chłopców.

Zajęcia prowadzone będą przez licencjonowanych trenerów PZKOSZ w grupach dziewcząt  i chłopców, w klasie tej możesz wybrać języki realizowane na poziomie rozszerzonym.

W klasie tej rozszerzonym językiem będzie niemiecki, drugim nauczanym językiem będzie angielski. Wyboru pozostałych przedmiotów rozszerzonych dokonasz po I semestrze w klasie I, będą one realizowanie w grupach międzyklasowych.