Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - 1d_ang-niem
Nazwa oddziału

 1d_ang-niem

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  muzyka ,  plastyka ,  wiedza o społeczeństwie ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  fizyka ,  informatyka ,  wychowanie fizyczne

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Dodatkowe wymagania

 Test sprawności fizycznej

Opis

Klasa o profilu sportowym - piłka koszykowa dziewcząt i chłopców.

Zajęcia prowadzone będą przez licencjonowanych trenerów PZKOSZ w grupach dziewcząt  i chłopców w wymiarze 10 godz. tygodniowo. W klasie w trakcie rekrutacji wybierasz jedynie języki realizowane na poziomie rozszerzonym.

W grupie tej rozszerzonym językiem będzie angielski, drugim nauczanym językiem będzie niemiecki. Wyboru pozostałych przedmiotów rozszerzonych dokonasz po I semestrze w klasie I, będą one realizowanie w grupach międzyklasowych.