Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 - 1 Sprzedawca
Nazwa oddziału

 1 Sprzedawca

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny ,  muzyka ,  plastyka ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  fizyka ,  informatyka ,  technika ,  wychowanie fizyczne ,  edukacja dla bezpieczeństwa

Zawody

 Sprzedawca

Opis

Sprzedawca to osoba zajmująca się bezpośrednią i pośrednią obsługą klientów w handlu detalicznym i hurtowym. Rozładowuje również towar, układa go na półkach, doradza klientom, dba o porządek na sklepie.

Klasa dla młodocianych pracowników. 
Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy.