Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 - 1 b Kucharz
Nazwa oddziału

 1 b Kucharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny ,  muzyka ,  plastyka ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  fizyka ,  informatyka ,  technika ,  wychowanie fizyczne ,  edukacja dla bezpieczeństwa

Zawody

 Kucharz

Opis

Zawód kucharza to niewątpliwie ciekawy i bardzo potrzebny zawód na rynku pracy. Rozwijająca się prężnie branża gastronomiczna stale poszukuje dobrze wykwalifikowanych pracowników. 

Klasa dla młodocianych pracowników. 
Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy.