Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 - 1bBS- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Nazwa oddziału

 1bBS- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • plastyka ,  technika
  • wychowanie fizyczne

Zawody

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownic

Opis

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie