Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 - 1aBS- fryzjer (pracownik młodociany)
Nazwa oddziału

 1aBS- fryzjer (pracownik młodociany)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • plastyka ,  technika
  • wychowanie fizyczne

Zawody

 Fryzjer

Opis

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w zawodzie fryzjer (pracownik młodociany)