Grudziądz
Technikum
Technikum nr 5 - 1 Technik przetwórstwa mleczarskiego
Nazwa oddziału

 1 Technik przetwórstwa mleczarskiego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny ,  muzyka ,  plastyka ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  fizyka ,  informatyka ,  technika ,  wychowanie fizyczne ,  edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmioty rozszerzone

język polski

wiedza o społeczeństwie

historia

matematyka

geografia

biologia

język angielski

Zawody

 Technik przetwórstwa mleczarskiego

Opis

Technik przetwórstwa mleczarskiego to nadzór nad powierzonym odcinkiem produkcji artykułów mleczarskich, rozliczenia produkcji, opracowywanie nowych wyrobów i technologii.

Kwalifikacje:

SPC.02 Produkcja wyrobów z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,

SPC.06 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich.