Grudziądz
Technikum
Technikum nr 5 - 1 Technik Przemysłu Mody
Nazwa oddziału

 1 Technik Przemysłu Mody

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny ,  muzyka ,  plastyka ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  fizyka ,  informatyka ,  technika ,  wychowanie fizyczne ,  edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmioty rozszerzone

język polski

wiedza o społeczeństwie

historia

matematyka

geografia

biologia

język angielski

Zawody

 Technik przemysłu mody

Opis

Technik przemysłu mody to kierunek dla osób, które pragną realizować swoje pasje twórcze w dziedzinie projektowania mody i kreowania stylu.

Kwalifikacje:

MOD.03 Projektowane i wytwarzanie wyrobów odzieżowych,

MOD.11 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.