Grudziądz
Technikum
Technikum nr 5 - 1 Technik technologii żywności
Nazwa oddziału

 1 Technik technologii żywności

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny ,  muzyka ,  plastyka ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  fizyka ,  informatyka ,  technika ,  wychowanie fizyczne ,  edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmioty rozszerzone

język polski

wiedza o społeczeństwie

historia

matematyka

geografia

biologia

język angielski

Zawody

 Technik technologii żywności

Opis

Technik technologii żywności zajmuje się opracowaniem nowych produktów żywnościowych i technologii. Organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych.

Kwalifikacje:

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych,

SPC.07 Organizacja i nadzorowanie  produkcji wyrobów spożywczych.