Grudziądz
Technikum
Technikum nr 5 - 1 a,b Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 1 a,b Technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny ,  muzyka ,  plastyka ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  fizyka ,  informatyka ,  technika ,  wychowanie fizyczne ,  edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmioty rozszerzone

język polski

wiedza o społeczeństwie

historia

matematyka

geografia

biologia

język angielski

Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis

Kształcenie w tym zawodzie doskonale przygotowuje do prowadzenia własnej firmy. Świetnie  kształci wszystkich, którzy planują podjęcie studiów związanych z żywieniem, dietetyką, zarządzaniem i innych pokrewnych.

Kwalifikacje:

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 

HGT.12  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.