Grudziądz
Technikum
Technikum nr 5 - 1 Technik organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 1 Technik organizacji turystyki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny ,  muzyka ,  plastyka ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  fizyka ,  informatyka ,  technika ,  wychowanie fizyczne ,  edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmioty rozszerzone

język polski

wiedza o społeczeństwie

historia

matematyka

geografia

biologia

język angielski

Zawody

 Technik organizacji turystyki

Opis

Technik organizacji turystyki to idealny kierunek dla kochających turystykę, aktywny odpoczynek, piękno  świata i natury, dla tych, którzy chcą spełniać swoje i innych marzenia o podróżach.

Kwalifikacje:
HGT.07
Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.