Grudziądz
Technikum
Technikum nr 5 - 1 a,b Technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 1 a,b Technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny ,  muzyka ,  plastyka ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  fizyka ,  informatyka ,  technika ,  wychowanie fizyczne ,  edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmioty rozszerzone

język polski

wiedza o społeczeństwie

historia

matematyka

geografia

biologia

język angielski

Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

Hotelarstwo jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla gości ,,dom poza domem’’, poznajemy nowych ludzi, jesteśmy aktywni, stawiamy na języki obce.

Kwalifikacje:

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06 Realizacja usług w recepcji.