Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
Liceum Sztuk Plastycznych - 1b LSP - fotografia i film
Nazwa oddziału

 1b LSP - fotografia i film

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

Przedmioty rozszerzone

historia sztuki

język polski lub język angielski

Dodatkowe wymagania

 Egzamin wstępny

Opis