Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - 1a_ang-hiszp
Nazwa oddziału

 1a_ang-hiszp

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  muzyka ,  plastyka ,  wiedza o społeczeństwie ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  fizyka ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Opis

W oddziale tym w wymiarze rozszerzonym  realizowany będzie język angielski (5/4 godz. tygodniowo), drugim nauczanym językiem, w wymiarze 2 godzin tygodniowo, nauczany będzie język hiszpański. 

Odział ten zostanie dołączony do klasy 1a .

Wyboru pozostałych dwóch przedmiotów rozszerzonych uczeń dokona pod koniec pierwszego semestru z przedmiotów: 

j. polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Rozszerzenia te będą odbywały się w grupach międzyklasowych.