Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - 1abc_ang-niem
Nazwa oddziału

 1abc_ang-niem

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  muzyka ,  plastyka ,  wiedza o społeczeństwie ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  fizyka ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Opis

W oddziale tym w wymiarze rozszerzonym  realizowany będzie język angielski (5/4 godz. tygodniowo), drugim nauczanym językiem, w wymiarze 2 godzin tygodniowo, nauczany będzie język niemiecki. 

Odział zostanie podzielony na trzy grupy, które zostaną przyłączone do klasy 1a, 1b, 1c.

Wyboru pozostałych dwóch przedmiotów rozszerzonych uczeń dokona pod koniec pierwszego semestru z przedmiotów: 

j. polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Rozszerzenia te będą odbywały się w grupach międzyklasowych.