Grudziądz
Technikum
Technikum nr 3 - Technik robotyk
Nazwa oddziału

 Technik robotyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Zawody

 Technik robotyk

Opis

Technik robotyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w przemyśle. W erze cyfryzacji i rewolucji przemysłowej polskie firmy inwestują w automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych. Specjaliści z tego zawodu poszukiwani są do obsługi, instalowania i programowania procesów produkcji z wykorzystaniem robotów i układów automatyki przemysłowej. Jest to zawód interdyscyplinarny łączący zagadnienia z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki oraz informatyki - jako dziedziny wiedzy o programowaniu. Robotyk to specjalista o wielofunkcyjnych kwalifikacjach zawodowych. Przedmiotem jego pracy są roboty, a dokładnie ich układy sterowania, czyli ukryte mechanizmy, za pomocą których wprawiane są w ruch i samoczynnie wykonują szereg operacji. Rozwój robotyki sprawia, że roboty znajdują zastosowanie życiu człowieka przyczyniając się do poprawy jego jakości.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik robotyk znajdzie zatrudnienie w biurach technologicznych i konstrukcyjnych, laboratoriach dużych zakładów przemysłowych, halach produkcyjnych, ośrodkach badawczo-rozwojowych czy instytutach naukowych. Jego podstawowe narzędzie pracy to komputer ze specjalistycznymi programami komputerowymi, dzięki któremu opracowuje nowe konstrukcje i realizuje pomysły.

Absolwent może również kontynuować naukę na uczelniach wyższych na wybranych kierunkach technicznych takich jak: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, budowa maszyn, inżynieria produkcji, systemy i urządzenia przemysłowe, itp.

 

Dla zawodu technik robotyk wyodrębniono następujące kwalifikacje:

O  ELM.07 - Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki

ELM.08 – Eksploatacja i programowanie systemów robotyki