Grudziądz
Technikum
Technikum nr 3 - Technik mechatronik
Nazwa oddziału

 Technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Zawody

 Technik mechatronik

Opis

Technik mechatronik to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki, elektrotechniki, informatyki. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł. W swojej pracy zajmuje się projektowaniem, konstruowaniem i programowaniem urządzeń mechanicznych sterowanych komputerowo, ale również obsługą, diagnozowaniem i naprawą nowoczesnych urządzeń i linii produkcyjnych. Celem mechatroniki jest poprawianie funkcjonalności systemów technicznych. Systemy mechatroniczne mają zastosowanie do sterowania procesami technicznymi i technologicznymi w różnych gałęziach gospodarki, m.in. w przemyśle i medycynie.

Absolwent może pracować zarówno w małej, jak i w dużej firmie, która prowadzi montaż i rozruch nowoczesnych urządzeń technicznych. Może to być przemysł energetyczny, lotniczy, samochodowy, elektromaszynowy, elektroniczny, precyzyjny, spożywczy ale też budownictwo, medycyna lub ochrona środowiska.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik może pracować zarówno w małej, jak i w dużej firmie, która prowadzi montaż i rozruch nowoczesnych urządzeń technicznych. Może to być przemysł energetyczny, lotniczy, samochodowy, elektromaszynowy, elektroniczny, precyzyjny, spożywczy ale też budownictwo, medycyna lub ochrona środowiska. Zależnie od wybranej dziedziny może znaleźć zatrudnienie w na stanowisku serwisanta maszyn, diagnosty czy operatora obrabiarek CNC, konstruktora, technologa. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia firm serwisowych i programistycznych.

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą kontynuować kształcenie na poziomie politechnicznym na kierunkach: elektrycznym, mechanicznym i elektronicznym.

 

Dla zawodu technik mechatronik wyodrębniono następujące kwalifikacje:

O  ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

O  ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych