Grudziądz
Technikum
Technikum nr 3 - Technik elektryk
Nazwa oddziału

 Technik elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Zawody

 Technik elektryk

Opis

Technik elektryk to zawód bez którego, w obecnych czasach, trudno sobie wyobrazić życie, podobnie jak życie bez energii elektrycznej. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ wykonywane przez niego czynności zapewniają prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych, a osobom korzystającym z nich bezpieczeństwo elektryczne. Technik elektryk przygotowany jest do wielu zadań zawodowych m.in.: wykonywanie instalacji elektrycznych oraz przeprowadzanie badań eksploatacyjnych tych instalacji; dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej. Ponadto elektryk zajmuje się instalowaniem, użytkowaniem i obsługą układów energoelektronicznych, planowaniem i nadzorowaniem ruchu sieci elektroenergetycznej, prowadzeniem budowy i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk może znaleźć zatrudnienie w zakładach energetycznych i elektrowniach, firmach zajmujących się wykonywaniem instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych oraz w firmach zajmujących się sprzedażą i serwisowaniem urządzeń elektrycznych i osprzętu elektrycznego. Podczas nauki istnieje możliwość ukończenia dodatkowego kursu w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP, niezbędnego do podjęcia pracy przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych.

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach wyższych na wielu kierunkach technicznych, np. automatyka i robotyka, mechatronika czy elektrotechnika oraz zdobywać dodatkowe uprawnienia podczas kursów.

 

Dla zawodu technik elektryk wyodrębniono następujące kwalifikacje:

O  ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych