Grudziądz
Technikum
Technikum nr 3 - Technik elektronik
Nazwa oddziału

 Technik elektronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Zawody

 Technik elektronik

Opis

Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości. Jest odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych.

Zawód daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej w warsztatach naprawczych, w specjalnych placówkach handlowych.

 

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki narodowej. Miejscem pracy techników elektroników będą przede wszystkim zakłady przemysłu elektronicznego a także wszystkie inne przedsiębiorstwa wykorzystujące lub eksploatujące aparaturę, urządzenia i sprzęt elektroniczny. Mogą być zatrudnieni w laboratoriach naukowych, badawczo-rozwojowych, przemysłowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych na stanowiskach konstruktorów, technologów, laborantów, w zakładach przemysłowych, w których jest produkowany lub stosowany sprzęt elektroniczny, na stanowiskach konserwatorów, operatorów, kontrolerów jakości, w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego, w zakładach instalujących sprzęt i aparaturę elektroniczną

Technik elektronik może podwyższyć swoje kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach: elektronika, automatyka, robotyka, telekomunikacja lub zbliżonych.

 

Dla zawodu technik elektronik wyodrębniono następujące kwalifikacje:

O  ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

O  ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych