Grudziądz
Technikum
Technikum nr 3 - Technik programista
Nazwa oddziału

 Technik programista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

informatyka

Zawody

 Technik programista

Opis

Technik programista to zawód dla którego, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Programista, to jeden z niewielu zawodów, które są wyjątkowo cenione na rynku pracy. Jest to zawód, który w dzisiejszych czasach jest wręcz niezbędny ze względu na dynamikę rozwoju technologicznego. Osoba wykonująca ten zawód charakteryzuje się kreatywnością, wyróżnia się wytrwałością, cierpliwością i determinacją oraz jest otwarta na ciągłe doskonalenie się.

 

Absolwent może znaleźć pracę w działach informatycznych wielu firm, agencjach reklamowych, firmach z sektora IT, w korporacjach zajmujących się tworzeniem aplikacji i oprogramowania komputerowego. Programista może prowadzić własną działalność (programista freelancer) a także, jako jeden z niewielu zawodów, może wykonywać swoją pracę zdalnie i dzięki temu pracować dla firm i instytucji usytuowanych w odległych częściach kraju i świata.

Z powodzeniem może kontynuować naukę na najlepszych politechnikach lub uniwersytetach oraz podnosić kwalifikacje poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach branżowych.

 

Dla zawodu technik programista wyodrębniono następujące kwalifikacje:

O  INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji