Grudziądz
Technikum
Technikum nr 3 - Technik informatyk
Nazwa oddziału

 Technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

informatyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Technik Informatyk to ciekawy, twórczy i prestiżowy zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu, kiedy to informatyka stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu czy handlu, wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wielu innych dziedzin. Ponieważ jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż, powstało wiele specjalizacji między innymi programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych.

Do najważniejszych zadań technika informatyka należy: montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych; projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie tymi sieciami; projektowanie baz danych i administrowania bazami danych; tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami.

Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność.

 

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będą mogli podjąć pracę między innymi na takich stanowiskach jak administrator sieci, programista, projektant, serwisant itp.

Mogą w przyszłości kontynuować naukę na uczelniach wyższych na kierunkach: informatyka, automatyka i robotyka, ekonometria, grafika komputerowa, informatyka stosowana, bioinformatyka, reżyseria dźwięku.

 

Dla zawodu technik informatyk wyodrębniono następujące kwalifikacje:

O  INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci

O  INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych