Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - 1 d (N-A)
Nazwa oddziału

 1 d (N-A)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  fizyka ,  informatyka
  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  fizyka ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

fizyka

geografia

historia

historia sztuki

język polski

matematyka

wiedza o społeczeństwie

Opis

I A– gr.1 - A – 5 h (rozszerzony), N - 2 h / gr.2 - A – 5 h (rozszerzony), R - 2 h

I B– gr.1 - A – 5 h(rozszerzony),  N - 2 h / gr.2 - A – 5 h (rozszerzony), N - 2 h

I C– gr.1 - A – 5 h(rozszerzony), N - 2 h / gr.2 - A – 5 h (rozszerzony), N - 2 h

I D– gr.1 - A – 5 h(rozszerzony), F - 2 h / gr.2 - N – 5 h (rozszerzony), A - 2 h

A – angielski, F – francuski,  N – niemiecki, R -rosyjski