Grudziądz
Technikum
Technikum Nr 1 - I e TS
Nazwa oddziału

 I e TS

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik spedytor

Opis

Technik spedytor

Klasa e jest klasą ogólnodostępną

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik spedytor zajmuje się organizacją przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy oraz operacje przeładunkowe. Do podstawowych zadań technika spedytora należy sporządzanie dokumentacji magazynowej, dokumentów spedycyjnych i rozliczeniowych, analizowanie danych statystycznych wykorzystywanych w spedycji, a także dokonywanie kalkulacji cen i kosztów usług transportowych. Aby realizować stawiane przed nim zadania, technik spedycji musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik spedytor powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym. Poza zasadniczymi działaniami technik spedytor zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku. Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji, przepływ towarów, usług i informacji.

 

KARIERA ZAWODOWA
Spedycja jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną. Rozwój gospodarki, handlu i wszechstronna współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się zarządzaniem procesami spedycyjnymi. Analiza ofert pracy wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na techników spedycji, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta.

Technicy spedycji najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, przedstawiciele handlowi.  Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu (towarów i osób).

Uczeń technikum spedycyjnego zdaje jeden egzamin kwalifikacyjny:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 

Ponadto uczeń Technikum Spedycji odbywa dwie praktyki w klasie trzeciej i czwartej po cztery tygodnie.

Uzyskany przez ucznia dyplom  jest równoznaczny z uzyskaniem Europassu, czyli dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uznawanego w Unii Europejskiej!