Grudziądz
Technikum
Technikum Mundurowe w Grudziądzu - Technik Informatyk
Nazwa oddziału

 Technik Informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia ,  wychowanie fizyczne

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik informatyk

Opis

TECHNIK INFORMATYK – kierunek pozwalający zdobyć kwalifikacje w zawodzie zawsze potrzebnym i cenionym na rynku pracy.

W trakcie nauki m.in. nauczysz się:

- przygotowywać do pracy system komputerowy i urządzenia peryferyjne,

- administrować systemy operacyjne,

- serwisować i naprawiać urządzenia techniki komputerowej,

- przygotować i eksploatować lokalną sieć komputerową,

- tworzyć, administrować i użytkować relacyjne bazy danych ( np.: jak zawartość dziennika elektronicznego),

- tworzyć i administrować strony WWW ( np.: jak strona szkoły),

- tworzyć i administrować systemy zarządzania treścią,

Wybrane przedmioty zawodowe:

- urządzenia techniki komputerowej,

- lokalne sieci komputerowej,

- systemy baz danych,

- witryny i aplikacje internetowe,

- administrowanie systemami operacyjnymi,

- eksploatacja urządzeń techniki komputerowej,

- projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych,

- administrowanie sieciami i bazami danych,

- tworzenie stron i aplikacji internetowych,

- język obcy ukierunkowany zawodowo.