Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości - IB
Nazwa oddziału

 IB

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • historia

Zawody

 Blacharz samochodowy

 Cukiernik

 Elektromechanik

 Elektromechanik pojazdów samochodowych

 Elektronik

 Elektryk

 Fotograf

 Fryzjer

 Kamieniarz

 Krawiec

 Kucharz

 Lakiernik samochodowy

 Mechanik pojazdów samochodowych

 Monter sieci i instalacji sanitarnych

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownic

 Murarz-tynkarz

 Piekarz

 Przetwórca mięsa

 Sprzedawca

 Stolarz

 Ślusarz

 Tapicer

Opis

wielozawodowa