Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Olimpia Grudziądz - Klasa 1 -piłka nożna chłopcy
Nazwa oddziału

 Klasa 1 -piłka nożna chłopcy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

matematyka lub język angielski

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wyczynowego wydane przez lekarza

Opis

Planowane jest utworzenie 2 klas pierwszych, które podzielimy według roczników:

2007 r.  - Klasa 1 A ( 24 osoby w oddziale)

2008 r.  - Klasa 1 B (24 osoby w oddziale)

Rozszerzenia przedmiotowe od 1 klasy :

1. Angielski (obowiązkowy)

2. Matematyka (obowiązkowy)

Rozszerzenia przedmiotowe do wyboru od 2 klasy :

1. Biologia

lub

2. Geografia

Wymagane dokumenty :

- Podanie o przyjęcie do szkoły, 

- Kwestionariusz osobowy,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej , 

- wyniki egzaminu ósmoklasisty

- opinię- orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (jeżeli uczeń posiada)

zaświadczenie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu wyczynowego wydane przez lekarza( karta zdrowia zawodnika ) 

Więcej informacji o rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023 znajdą Państwo na stronie internetowej : http://smsolimpiagrudziadz.pl/kryteria-naboru-2022-2023/

Zachęcam również do zadawania pytań pod adresem e-mail : sekretariat@smsolimpiagrudziadz.edu.pl

Oraz pod numerem telefonu :

Kwestie sportowe/egzamin sprawnościowy : Marcin Klabuhn tel: 783257438

Kwestie szkolne/ organizacyjne : Agata Ramlau tel: 729870935