Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Olimpia Grudziądz - 1A -piłka nożna chłopcy
Nazwa oddziału

 1A -piłka nożna chłopcy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wychowanie fizyczne
  • Język obcy nowożytny ,  Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

 Biologia

 Geografia

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wyczynowego wydane przez lekarza

Opis

Twoja piłkarska przyszłość!

Klasa 1A to miejsce dla miłośników piłki nożnej. Dla tych, którzy są aktywni, którzy żyją sportem i wiedzą, czym jest spalony i kto zdobył najwięcej bramek w historii piłki nożnej. To szkoła dla tych, którzy wierzą w swoją przyszłość i chcą ją świadomie budować. Dla tych, których serce wyrywa się na murawę, a godziny treningów są jak chwila.

Zapewniamy rozwój na poziomie liceum ogólnokształcącego, dodatkowo wplatając w program nauczania treningi sportowe. 

Realizujemy podstawę programową przewidzianą dla szkół mistrzostwa sportowego zatwierdzoną przez MENiS co oznacza, że oprócz typowej siatki godzin przewidzianych dla liceów ogólnokształcących (3 godziny wychowania fizycznego) dodatkowo realizujemy 13 godzin zajęć sportowych piłki nożnej co w rezultacie daje 16 godzin zajęć praktycznych nastawionych głównie na trening umiejętności piłkarskich.

Jeśli masz pytania, napisz – odpowiemy: sekretariat@smsolimpiagrudziadz.edu.pl