Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 - 1 mech
Nazwa oddziału

 1 mech

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Muzyka ,  Plastyka ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka ,  Technika ,  Wychowanie fizyczne ,  Edukacja dla bezpieczeństwa

Opis

MECHATRONICY mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu. Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w aparaturze medycznej. Urządzenia w których zastosowano technologie mechatroniczne charakteryzują się wielofunkcyjnością, adaptacją do zmieniających się warunków pracy w których są użytkowane oraz prostą obsługą i specjalistycznym serwisowaniem.

Klasa dla młodocianych pracowników. 
Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy.