Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 - 1 a Kuch
Nazwa oddziału

 1 a Kuch

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Muzyka ,  Plastyka ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka ,  Technika ,  Wychowanie fizyczne ,  Edukacja dla bezpieczeństwa

Opis

Zawód kucharza to niewątpliwie ciekawy i bardzo potrzebny zawód na rynku pracy. Rozwijająca się prężnie branża gastronomiczna stale poszukuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.  Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych.