Grudziądz
Technikum
Technikum nr 5 - 1TPM
Nazwa oddziału

 1TPM

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Muzyka ,  Plastyka ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka ,  Technika ,  Wychowanie fizyczne ,  Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Wiedza o społeczeństwie

 Historia

 Matematyka

 Geografia

 Biologia

 Język angielski

Opis

Technik przemysłu mody to kierunek dla osób, które pragną realizować swoje pasje twórcze w dziedzinie projektowania mody i kreowania stylu.

Kwalifikacje:MOD.03 Projektowane i wytwarzanie wyrobów odzieżowych,

MOD.11 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.