Grudziądz
Technikum
Technikum nr 5 - 1TTŻ
Nazwa oddziału

 1TTŻ

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Muzyka ,  Plastyka ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka ,  Technika ,  Wychowanie fizyczne ,  Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Wiedza o społeczeństwie

 Historia

 Matematyka

 Geografia

 Biologia

 Język angielski

Opis

Technik technologii żywności zajmuje się opracowaniem nowych produktów żywnościowych i technologii. Organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych.

Kwalifikacje: SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych,

SPC.07 Organizacja i nadzorowanie  produkcji wyrobów spożywczych.