Grudziądz
Technikum
Technikum nr 5 - 1aŻ 1bŻ
Nazwa oddziału

 1aŻ 1bŻ

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Muzyka ,  Plastyka ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka ,  Technika ,  Wychowanie fizyczne ,  Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Wiedza o społeczeństwie

 Historia

 Matematyka

 Geografia

 Biologia

 Język angielski

Opis

Kształcenie w tym zawodzie doskonale przygotowuje do prowadzenia własnej firmy. Świetnie  kształci wszystkich, którzy planują podjęcie studiów związanych z żywieniem, dietetyką, zarządzaniem i innych pokrewnych.

Kwalifikacje: HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 

HGT.12  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.