Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości - ID
Nazwa oddziału

 ID

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Informatyka

Opis

Klasa wielozawodowa