Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości - IC
Nazwa oddziału

 IC

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Plastyka
  • Informatyka

Opis

Klasa wielozawodowa