Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości - IB
Nazwa oddziału

 IB

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Plastyka

Opis

Klasa wielozawodowa