Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - I A-biologia
Nazwa oddziału

 I A-biologia

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

Opis

Klasa I A

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych I LO znajdziesz na www.lo1.pl „kandydaci”.  • Ósmoklasisto, w klasie I A już od początku nauki w I LO będą realizowane dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym: geografia lub biologia i język angielski.
  • Jeśli zależy Ci na nauce w I LO, we wniosku (w elektronicznym systemie naboru) wybierz oprócz klasy I A jeszcze inne oddziały w naszej szkole, w kolejności według Twoich zainteresowań przedmiotami rozszerzonymi. Pamiętaj, że w klasie pierwszej wybierzesz dowolny trzeci przedmiot „rozszerzony”. Może to być: język polski, matematyka, historia, WOS, geografia, biologia, fizyka, chemia, informatyka, historia sztuki lub drugi język obcy. Naukę tego przedmiotu rozpoczniesz w klasie drugiej w systemie międzyoddziałowym.
  • Jeśli tylko chcesz, możesz od drugiej klasy rozszerzać dwa języki obce nowożytne.
  • W procesie rekrutacji wybierzesz też drugi język obcy z bogatej oferty Chrobrego. Czekają na Ciebie międzyoddziałowe grupy języka: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego, w których nauka będzie odbywać się na poziomie podstawowym.
  • Zostaniesz przydzielony/a do grupy językowej na podstawie liczby punktów uzyskanych w systemie rekrutacji i kolejności, którą wskażesz w deklaracji wyboru drugiego języka obcego. Druk deklaracji znajdziesz na: www.lo1.pl „kandydaci”.


Jeśli masz pytania, napisz – odpowiemy: rekrutacja@lo1.pl


Czekamy na Ciebie i trzymamy kciuki!