Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 - 1cbr - operator obrabiarek skrawających
Nazwa oddziału

 1cbr - operator obrabiarek skrawających

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia ,  Informatyka ,  Technika ,  Wychowanie fizyczne
  • Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia ,  Informatyka ,  Technika ,  Wychowanie fizyczne

Opis