Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 - 1bBS- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Nazwa oddziału

 1bBS- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Plastyka ,  Technika
  • Wychowanie fizyczne

Opis

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie