Grudziądz
Technikum
Technikum nr 2 - 1bT- technik robót wykończeniowych w budownictwie
Nazwa oddziału

 1bT- technik robót wykończeniowych w budownictwie

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Plastyka ,  Technika

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język polski

 Język angielski

Opis

Technik robót wykończeniowych w budownictwie.