Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
Liceum Sztuk Plastycznych - 1LSP
Nazwa oddziału

 1LSP

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Przedmioty rozszerzone

 Historia sztuki

 Język polski

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 Egzamin wstępny

Opis