Grudziądz
Technikum
Technikum Nr 6 - Technik reklamy
Nazwa oddziału

 Technik reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Technika
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik reklamy

 

Organizuje proces sprzedaży produktów i usług reklamowych, organizuje kampanię reklamową oraz przygotowuje i wykonuje projekty reklam.

 

Technik reklamy może być zatrudniony w:

- agencjach reklamowych,

- działach marketingu przedsiębiorstw,

- biurach ogłoszeń,

- studiach graficznych,

- działach promocji środków masowego przekazu,

- agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej.

 

Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający przyszłość zawód!


Szczegóły na stronie szkolnej https://www.zsrgrudziadz.pl