Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - 1b_ang-ros
Nazwa oddziału

 1b_ang-ros

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Muzyka ,  Plastyka ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

W oddziale tym w wymiarze rozszerzonym  realizowany będzie język angielski (5/4 godz. tygodniowo), drugim nauczanym językiem, w wymiarze 2 godzin tygodniowo, nauczany będzie język rosyjski. 

Odział ten zostanie dołączony do klasy 1b.

Wyboru pozostałych dwóch przedmiotów rozszerzonych uczeń dokona pod koniec pierwszego semestru z przedmiotów: 

j. polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Rozszerzenia te będą odbywały się w grupach międzyklasowych.