Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - 1 a (A-R)
Nazwa oddziału

 1 a (A-R)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka
  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Fizyka

 Geografia

 Historia

 Historia sztuki

 Język polski

 Matematyka

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

I A– gr.1 - A – 5 h (rozszerzony), N - 2 h / gr.2 - A – 5 h (rozszerzony), R - 2 h

I B– gr.1 - A – 5 h(rozszerzony),  N - 2 h / gr.2 - A – 5 h (rozszerzony), N - 2 h

I C– gr.1 - A – 5 h(rozszerzony), N - 2 h / gr.2 - A – 5 h (rozszerzony), N - 2 h

I D– gr.1 - A – 5 h(rozszerzony), F - 2 h / gr.2 - N – 5 h (rozszerzony), A - 2 h

A – angielski, F – francuski,  N – niemiecki, R -rosyjski