Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 - elektryk
Nazwa oddziału

 elektryk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Opis

    W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej, a zatem  elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji na rynku pracy. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych, a osobom korzystającym z nich bezpieczeństwo elektryczne.
Nasza szkoła ma długie tradycje w kształceniu w tym zawodzie.   

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk przygotowany jest do wykonywania wielu zadań zawodowych, m.in.: montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie, montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych, dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.