Grudziądz
Technikum
Technikum nr 3 - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

    Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym i uniwersalnym.
Kształcenie w tym zawodzie jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy i gospodarki wywołane wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Praca w tym zawodzie to w szczególności: organizowanie i wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, konserwowanie, naprawianie oraz kontrolowanie pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
     
Absolwenci, ze względu na przygotowanie w obszarze instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy mogą kontynuować dalsze kształcenie i specjalizację podnosząc kwalifikacje.
Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak i stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej. Pracują przeważnie w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy, w szczególności w obszarze małych, zdecentralizowanych instalacji.