Grudziądz
Technikum
Technikum nr 3 - Technik mechatronik
Nazwa oddziału

 Technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

    Jedną z najbardziej ekspansywnych dziedzin techniki jest elektronika. Jej wpływ na inne obszary techniki jest tak duży, że pojawiają się zupełnie nowe dyscypliny zawodowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie rozwijającej się techniki została stworzona nowa dziedzina wiedzy - mechatronika, nauka interdyscyplinarna, która łączy w sobie zagadnienia wiedzy z różnych obszarów techniki: informatyki, elektroniki, mechaniki, robotyki i automatyki. Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi. Stykamy się z nią w aparatach fotograficznych, w napędach dysków komputerowych, układach i urządzeniach automatyki, obrabiarkach numerycznych, układach i urządzeniach elektroniki i automatyki samochodowej, aparaturze medycznej, robotach przemysłowych, nowoczesnych zabawkach itd.
     
Pracodawcy coraz częściej poszukują pracowników w zawodzie mechatronik. Jest to zawód atrakcyjny, a co najważniejsze - z przyszłością. Mechatronik to osoba, która umie projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł. Absolwent może pracować zarówno w małej, jak i w dużej firmie, która prowadzi montaż i rozruch nowoczesnych urządzeń technicznych. Może to być przemysł energetyczny, lotniczy, samochodowy, elektromaszynowy, elektroniczny, precyzyjny, spożywczy ale też budownictwo, medycyna lub ochrona środowiska.