Grudziądz
Technikum
Technikum nr 3 - Technik elektryk
Nazwa oddziału

 Technik elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

    W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej, a zatem technik elektryk i elektryk to profesjonaliści o wysokiej pozycji na rynku pracy. Praca technika elektryka i elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych, a osobom korzystającym z nich bezpieczeństwo elektryczne.
Nasza szkoła ma długie tradycje w kształceniu w zawodzie technik elektryk i elektryk.
     
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk przygotowany jest do wykonywania wielu zadań zawodowych, m.in.: montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie, montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych, dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.