Grudziądz
Technikum
Technikum nr 2 - 1aT- technik budownictwa
Nazwa oddziału

 1aT- technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Plastyka ,  Technika

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

 Język polski

Opis

1aT - technik budownictwa