Grudziądz
Technikum
Technikum TEB Edukacja - TECHNIK REKLAMY - grafika i media społecznościowe
Nazwa oddziału

 TECHNIK REKLAMY - grafika i media społecznościowe

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Plastyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik reklamy to zawód dla osób  lubiących media społecznościowe, posiadających potencjał twórczy. To zawód dla osób kreatywnych, komunikatywnych, otwartych na nowe doświadczenia , łatwo nawiązujących kontakty z ludźmi.

Odpowiadając na potrzeby współczesnego biznesu, poszerzyliśmy program o zagadnienia z reklamy w mediach społecznościowych (social media) i elementy grafiki komputerowej - obecnie niezbedne  w pracy technika reklamy. W ramach dodatkowego przedmiotu poznasz najbardziej popularne programy graficzne, jak np. Adobe Photoshop czy CorelDraw, które skutecznie wykorzystasz w realizacji zdań zawodowych. Nauczysz się też tworzyc profesjonalne kampanie reklamowe na Facebooku czy Google AdWords.

Nauczysz się:

 • planować i organizować kampanie reklamowe i promocyjne w mediach, także w mediach społecznościowych (np. Facebook, Istagram
 • planować emisje reklamy w mediach
 • tworzyć teksty, slogany reklamowe i scenariusze reklam radiowych i telewizyjnych
 • organizować sesje zdjęciowe i filmowe na potrzeby reklamowe
 • obsługiwać programy graficzne: CorelDraw, Adobe Photoshop
 • nadzorować procesy produkcji reklam oraz prac podwykonawców
 • promować oferowane usługi reklamowe
 • badać skuteczność reklamy

W trakcie nauki uczniowie mogą wziąć udział w różnych kursach, między innymi :

 • obróbka graficzna zdjęć
 • Adobe Photoshp

Jako absolwent kierunku Technik reklamy będziesz mógł  podjąć naukę na studiach lub w szkole policealnej albo rozpocząć  pracę w miejscach takich jak:

 • agencje reklamowe, agencje reklamy wizualnej
 • agencje marketingu internetowego
 • agencje public relations
 • działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw
 • działy kreatywne i rozwoju produktu
 • działy sprzedaży

Egzaminy i praktyki w technikum

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

 PGF.07. WYKONYWANIE  PRZEKAZU REKLAMOWEGO odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy III

PGF.08. ZARZADZANIE KAMPANIĄ REKLAMOWĄ odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godz.)

w klasie II - 140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu

w klasie III - 140 godz. - 4 tygodnie w 2 półroczu

 UWAGA Czesne 70 złotych miesięcznie