Grudziądz
Technikum
Technikum TEB Edukacja - TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW klasa partronacka Canon
Nazwa oddziału

 TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW klasa partronacka Canon

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Plastyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik fotografii i multimediów to zawód dla osób z pasją fotografowania i obróbką oraz publikowaniem zdjęć.

Nauczysz się:

 • robić zdjęcia cyfrowe i analogowe
 • profesjonalnie obrabiać zdjęcia i je publikować
 • organizować plan zdjęciowy, posługiwać się sprzętem fotograficznym i oświetleniem
 • przygotować cyfrowe materiały graficzne do projektów graficznych
 • tworzyć i publikować projekty multimedialne

W trakcie nauki uczniowie mogą wziąć udział w różnych kursach, między innymi :

 • obróbka graficzna zdjęć
 • Adobe Photoshp

Jako absolwent kierunku Technik fotografii i multimediów będziesz mógł podjąć pracę w:

 • agencjach prasowych, fotograficznych i reklamowych, redakcjach czasopism
 • laboratoriach naukowobadawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych lub geologicznych
 • wydawnictwach i drukarniach, telewizji i wytwórniach filmowych
 • usługowych, profesjonalnych i przemysłowych laboratoriach fotograficznych
 • zakładach przemysłu fotooptycznego, optycznego i fotochemicznego
 • w przemyśle optoelektronicznym, komputerowym i informatycznym
 • ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach
 • własnym zakładzie fotograficznym

Egzaminy i praktyki w technikum

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

 AUD.02 REJESTRACJA, OBRÓBKA I PUBLIKACJA OBRAZU odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy III

AUD.05 REALIZACJA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH I MULTIMEDIALNYCH odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godz.)

w klasie II - 140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu

w klasie IV - 140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu

UWAGA Czesne 110 złotych miesięcznie